9:00 - 18:00

Hizmet Saatlerimiz Pzt-Cuma

(0212) 514 0484

Şimdi İletişime Geçin

Facebook

Twitter

 

Kişisel Veri Kanunu

Erikel Hukuk > Kişisel Veri Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE UYGULAMALARI

Erikel Hukuk Bürosu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumluluğun sağlanması için, gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularına özel uyum projeleri yürütmekteyiz. Gerektiğinde ve talep halinde bu alanda faaliyet gösteren teknik çözüm ortaklarımızla koordineli olarak çalışmaktayız. Uyum projeleri kapsamında,

-Kanun’a ve uyum sürecine ilişkin sunum yapılması,
-Veri sorumlularının idari ve hukuki yönden eksikliklerinin tespiti,
-Veri sorumlusunun organizasyonu içerisinde uyum sürecini yürütecek olan proje ekibi ile koordineli olarak proje adımlarının belirlenmesi ve uygulamaya konması,
-KVKK uyum sürecine ilişkin duyuru metinleri, gerekli politika, prosedür ve sair dokümantasyonların hazırlanması,
-Kişisel veri işleme envanteri oluşturulması konusunda destek ve danışmanlığın verilmesi,
-Veri sorumlularının süreçleriyle uyumsuz ve/veya hukuka aykırı olarak işlenen kişisel verilerin imhası konusunda gerekli yönlendirmelerin yapılması,
-Veri sorumlularınca tedarikçiler, çözüm ortakları vb. üçüncü kişilerle yapılan sözleşmelerin KVKK’ya uyumlu hale getirilmesi için gerekli dokümantasyonun hazırlanması,
-Veri sorumlularının çalışanlarının iş sözleşmelerine KVKK kapsamında gerekli eklemeler yapılması, disiplin prosedürleri, gizlilik taahhütnameleri ve KVKK’ya uyumlu iş başvuru formları da dahil olmak üzere sair dokümantasyonun hazırlanması,
-Aydınlatma metinleri ve açık rıza metinlerinin düzenlenmesi konusunda destek verilmesi,
-Çalışanlara farkındalık eğitimleri verilmesi,
-Veri sahipleri tarafından yapılacak başvurularda veri sorumlularınca izlenecek adımlara ilişkin gerekli eğitimlerin verilmesi,
-İdari tedbirlerin alınması konusunda gerekli çalışmaların yapılması, dahil olmak üzere veri sorumlularının Kanun’a uyumluluğu konusunda gerekli destek ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İletişime Geçin